adw. Gibek-Wisniewska Aneta

Adwokat

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Prowadząc obsługę dochowujemy wszelkiej staranności, mając na względzie przede wszystkim komfort oraz dobro naszych Klientów oraz zabezpieczenie ich interesów. Chcąc utrzymać wysoki poziom merytoryczny prowadzonych przez nas spraw, stale aktualizujemy i poszerzamy swoją wiedzę prawniczą.

Kancelaria zapewnia swoim Klientom elastyczność i dyspozycyjność, dopasowując się do Ich woli oraz wymagań. Powierzone nam informacje i dokumenty chronione są tajemnicą adwokacką, w związku z czym gwarantujemy poufność i pełną dyskrecję. Przy prowadzeniu spraw kierujemy się Zasadami Etyki Adwokackiej.

Kancelaria zapewnia profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną osób indywidualnych  jak i przedsiębiorców, która gwarantuje skuteczną ochronę interesów m.in. z zakresu:

  •     prawa cywilnego;
  •     prawa gospodarczego;
  •     prawa rodzinnego;
  •     prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  •     prawa administracyjnego;
  •     prawa karnego.

Hominem causa omne ius constitutum sit

Wszelkie prawo winne być stanowione ze względu na człowieka

 

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat Aneta Gibek-Wiśniewska przez wiele lat orzekała w sprawach cywilnych oraz pracowniczych jako Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu. Obecnie, od kilku lat prowadzi Kancelarię Adwokacką, pozostając członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. Dodatkowo, działa jako Stała Mediator przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Telefon: 512 113 565
E-mail:
WWW: http://www.adwokatagw.pl

ADRES KANCELARII

ul. Kępska 7, 45-129 Opole